BONUS 1 – Těhotenská henna

BONUS 2 – 6 symbolů malovaných hennou

BONUS 3 – Jak se zklidnit před malováním

Co říkám ve špatně nahrané pasáži, kdy se to seká:
Nadechujeme se až do pánve a prociťujeme celou „trubici“ odzdola až nahoru, kudy vede vzduch při nádechu a zvuk při výdechu. Pánev – lůno – se nádechem jakoby roztahuje, rozpíná, a odtud pak vedu zvuk celou „trubicí“ nahoru a ven.